LÀM THẾ NÀO ĐỂ CẢI THIỆN LỊCH SỬ TÍN DỤNG TÍN DỤNG TRONG BÁO CÁO CÔNG TY?

Doanh nghiệp 14/12/2018 11:07:23 SA

Như chúng ta đã biết, những ảnh hưởng của lịch sử tín dụng tiêu cực là vô cùng sâu rộng. Khi một tổ chức, ...

Như chúng ta đã biết, những ảnh hưởng của lịch sử tín dụng tiêu cực là vô cùng sâu rộng. Khi một tổ chức, đặc biệt là một công ty, có lịch sử tín dụng tiêu cực, nó có thể ngăn công ty đó vay tiền cho một dự án mới, từ việc huy động các nguồn vốn dài hạn và trung hạn để đầu tư phát triển, hoặc nhận được tỷ lệ bảo hiểm hàng hóa tốt thông qua các công ty bảo hiểm quốc tế. Với lịch sử tín dụng tiêu cực, công ty có thể phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, chẳng hạn như phải trả tiền đặt cọc bảo đảm cho các tiện ích công cộng, giảm sự tin cậy giữa các đối tác cũng như tăng thời gian cho các hoạt động ngân hàng. Thật vậy, các tác động có thể được giảm bớt, nhưng nó được xem là rất khó khăn để xóa tất cả các hậu quả nếu công ty bạn đã nhúng chàm.

Lịch sử tín dụng tiêu cực là gì?

Có lịch sử tín dụng tiêu cực có nghĩa là một công ty có một số thông tin tiêu cực trên báo cáo tín dụng của mình - một tài liệu có các chi tiết về lịch sử thanh toán và tài khoản của công ty với các chủ nợ và người cho vay.
 
Một số điều có thể ảnh hưởng đến tín dụng của công ty, nhưng lịch sử tín dụng tiêu cực thường xảy ra do các tài khoản quá hạn nghiêm trọng như thanh toán trễ, bị đòi nợ, quá hạn, bị thu hồi, tịch thu, phán quyết thuế, hoặc phá sản trên báo cáo tín dụng của công ty đó. Tất cả đều đến từ các khoản thanh toán bị thiếu trên tài khoản của công ty đó. Một hoặc hai khoản thanh toán trễ, hoặc tệ hơn một số khoản nghi ngờ sẽ thanh toán trễ, hoặc là nếu công ty bị trễ trên một số tài khoản khác nhau trong một khoảng thời gian ngắn đều khiến công ty dính vào lịch sử tín dụng tiêu cực.
 
Có số dư cao trên thẻ tín dụng và các khoản vay, so với hạn mức tín dụng của công ty hoặc số tiền vay ban đầu, cũng có thể dẫn đến lịch sử tín dụng tiêu cực.

Cách nhận biết Nếu một công ty có Lịch sử tín dụng tiêu cực

Kiểm tra một báo cáo toàn diện của công ty là cách tốt nhất để đánh giá lịch sử tín dụng của nó. Có thể thấy, lịch sử tín dụng là một phần quan trọng cho thấy tất cả các thông tin trong hoạt động thanh toán của công ty trong quá khứ. Phần thông tin này càng tiết lộ bao nhiêu, lịch sử tín dụng của công ty càng tiêu cực bấy nhiêu.
 
Mọi người có thể kiểm tra loại thông tin này theo nhiều cách. Trên thực tế, một số tờ báo thường đề cập đến các hoạt động tín dụng tiêu cực của các công ty lớn nhất. Đối với một công ty nhỏ, loại thông tin này có thể được kiểm tra tại Ngân hàng Nhà nước hoặc trong ngân hàng mà công ty đó hợp tác cùng. Tại Việt Nam, VNClà một công ty cung cấp lịch sử tín dụng trong sản phẩm của mình: báo cáo công ty. Báo cáo công ty do VNC cung cấp chứa hầu hết thông tin cập nhật về một công ty nhất định. Báo cáo được thực hiện dựa trên thông tin được thu thập từ các nguồn đáng tin cậy và điều tra trực tiếp. Một nhóm các chuyên gia có kinh nghiệm phân tích tài chính sẽ xem xét kỹ các số liệu và đưa ra ý kiến khách quan về công ty, bao gồm các hoạt động xuất nhập khẩu, rủi ro tiềm ẩn, sức khỏe tài chính, lịch sử thanh toán, kiện tụng và điểm đánh giá của chúng tôi. Báo cáo nhằm mục đích cung cấp cho khách hàng của VNC cái nhìn sâu sắc về các đối tác kinh doanh của họ, điều hướng và giảm thiểu rủi ro có thể cũng như hỗ trợ khách hàng đưa ra quyết định sáng suốt.

Cải thiện lịch sử tín dụng tiêu cực

Chi tiết tiêu cực chính xác có thể ở trên báo cáo tín dụng của công ty trong tối đa bảy năm (hoặc 10 năm cho việc phá sản). Nếu thông tin làm hỏng lịch sử tín dụng của công ty là không chính xác, công ty đó có thể báo cáo thông tin đó với phòng tín dụng để xóa nó.
 
Công ty này sau đó có thể có thể loại bỏ những điều tiêu cực khỏi lịch sử tín dụng của mình bằng thư trả tiền để xóa hoặc dàn xếp thiện chí. Điều đầu tiên là yêu cầu xóa thông tin tiêu cực để đổi lấy thanh toán và cái sau là yêu cầu loại bỏ các hồ sơ tiêu cực như một vấn đề thiện chí. Các doanh nghiệp khác không phải xóa thông tin tiêu cực chính xác khỏi báo cáo tín dụng của mình miễn là các mục đó nằm trong giới hạn thời gian báo cáo tín dụng. Ngay cả việc trả tiền cho một tài khoản quá hạn cũng không làm thay đổi sự thật rằng nó đã từng bị trả chậm.
 
Câu ngạn ngữ Thời gian chữa lành mọi vết thương, thực sự là đúng đối với cả lịch sử tín dụng. Khi thông tin tiêu cực trở nên cũ kỹ, nó sẽ khó ảnh hưởng đến xếp hạng tín dụng của công ty. Công ty có thể bắt đầu đủ điều kiện cho ngân sách đầu tư và các khoản vay mới, nhưng nó có thể không có được các điều khoản tốt nhất về những khoản đó. Nó có thể phải chấp nhận giới hạn thấp và lãi suất cao cho đến khi lịch sử tín dụng tiêu cực của nó trở nên tốt hơn. Đối với công ty này, họ nên sử dụng các tài khoản để chứng minh rằng họ có thể xử lý tín dụng và thêm thông tin tích cực vào lịch sử tín dụng của mình. Điều đó sẽ giúp công ty cải thiện tín dụng và đủ điều kiện cho việc duy trì hoạt động tài khoản tốt hơn nhiều trong tương lai.
 
Tags