[INFOGRAPHIC] TOÀN CẢNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Infographic 20/06/2018 11:10:22 SA

Về tình hình đăng ký doanh nghiệp chung của tháng 5 và trong 5 tháng đầu năm, số doanh nghiệp đăng ký mới giảm ...

Về tình hình đăng ký doanh nghiệp chung của tháng 5 và trong 5 tháng đầu năm, số doanh nghiệp đăng ký mới giảm về số lượng so với tháng 4/2018, tuy nhiên, nếu so với các tháng của quý I/2018 và tháng cùng kỳ năm trước thì số doanh nghiệp thành lập mới tăng. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2018, tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới cũng tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước.  

 

Về số vốn đăng ký trong 5 tháng đầu năm, tổng số vốn đăng ký vào nền kinh tế là 1.419.065 tỷ đồng tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 516.859 tỷ đồng tăng 6,4% và số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 902.206 tỷ đồng tăng 26,9% với 17.244 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn tăng 17%. 

 

 

 

Tags