[INFOGRAPHIC] KINH TẾ VIỆT NAM 5 THÁNG ĐẦU NĂM QUA 10 CHỈ SỐ

Infographic 20/06/2018 11:24:03 SA

Ngày 29/5, Tổng cục Thống kê đã công bố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam ...

Ngày 29/5, Tổng cục Thống kê đã công bố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2018. Dưới đây là một thông tin thể hiện 10 chỉ tiêu kinh tế Việt Nam do VietnamCredit thực hiện:

 

Tags