Hợp Tác Xã Thổ Cẩm Cư Mgar


Hợp Tác Xã Thổ Cẩm Cư Mgar
Thông tin doanh nghiệp
Hợp Tác Xã Thổ Cẩm Cư Mgar
Tên tiếng anh:  
Tên viết tắt:  
Dệt Thổ Cẩm
Địa chỉ:   Y Ngông, Xã Cư M'gar, Huyện Cư M'gar, Tỉnh Đắk Lắk
Số điện thoại :   
Số đăng ký :     6000967567
Ngày thành lập:     01/01/0001
Mã số thuế :     6000967567
Người đại diện : Nguyễn Quang Đông
Ngành nghề :   Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
Lĩnh vực hoạt động :   Dệt Thổ Cẩm
Mô tả :  
DOANH NGHIỆP CÙNG LĨNH VỰC