Hợp Tác Xã Dịch Vụ Tổng Hợp Quyết Thắng


Hợp Tác Xã Dịch Vụ Tổng Hợp Quyết Thắng
Thông tin doanh nghiệp
Hợp Tác Xã Dịch Vụ Tổng Hợp Quyết Thắng
Tên tiếng anh:  
Tên viết tắt:  
Trong Cay Hang Nam
Địa chỉ:   Xom Bieng, Xa Quyet Chien, Xã Quyết Chiến, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hoà Bình
Số điện thoại :    0964783437
Số đăng ký :     5400424468
Ngày thành lập:     01/01/0001
Mã số thuế :     5400424468
Người đại diện : Bui Van Dung
Ngành nghề :   Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
Lĩnh vực hoạt động :   Trong Cay Hang Nam
Mô tả :  
DOANH NGHIỆP CÙNG LĨNH VỰC