Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Kim Thật


Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Kim Thật
Thông tin doanh nghiệp
Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Kim Thật
Tên tiếng anh:  
Tên viết tắt:  
Mua Bán Vàng Bạc
Địa chỉ:   Thôn An Kỳ, Xã Tịnh Kỳ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Số điện thoại :    0932699901
Số đăng ký :     4300715278
Ngày thành lập:     01/01/0001
Mã số thuế :     4300715278
Người đại diện : Vũ Đại Nghĩa
Ngành nghề :   Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh
Lĩnh vực hoạt động :   Mua Bán Vàng Bạc
Mô tả :  
DOANH NGHIỆP CÙNG LĨNH VỰC