Doanh Nghiệp Tư Nhân Trọng Đạt


Doanh Nghiệp Tư Nhân Trọng Đạt
Thông tin doanh nghiệp
Doanh Nghiệp Tư Nhân Trọng Đạt
Tên tiếng anh:  
Tên viết tắt:  
Sản Xuất Các Sản Phẩm Từ Cao Su
Địa chỉ:   21 Bà Triệu, Phường Trần Phú, Thành phố Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định
Số điện thoại :    0563825226
Số đăng ký :     4100438330
Ngày thành lập:     01/01/0001
Mã số thuế :     4100438330
Người đại diện : Hà Văn Vinh
Ngành nghề :   Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
Lĩnh vực hoạt động :   Sản Xuất Các Sản Phẩm Từ Cao Su
Mô tả :  
DOANH NGHIỆP CÙNG LĨNH VỰC