Doanh Nghiệp Tư Nhân Quốc Kiên


Doanh Nghiệp Tư Nhân Quốc Kiên
Thông tin doanh nghiệp
Doanh Nghiệp Tư Nhân Quốc Kiên
Tên tiếng anh:   QUOC KIEN PTE.ENTERPRISE
Tên viết tắt:  
Sản Xuất Tha Tổ Ong
Địa chỉ:   24 Thoại Ngọc Hầu, Phường Vĩnh Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Số điện thoại :    0913483199
Số đăng ký :     4201196310
Ngày thành lập:     02/07/2010
Mã số thuế :     4201196310
Người đại diện : Trần Quốc Kiên
Ngành nghề :   Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế
Lĩnh vực hoạt động :   Sản Xuất Tha Tổ Ong
Mô tả :  
DOANH NGHIỆP CÙNG LĨNH VỰC