Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Thế Anh


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Thế Anh
Thông tin doanh nghiệp
Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Thế Anh
Tên tiếng anh:  
Tên viết tắt:  
Mua Bán Vàng
Địa chỉ:   Phú Lâm Tây, Xã Hành Thiện, Huyện Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng Ngãi
Số điện thoại :    0979856882
Số đăng ký :     4300715849
Ngày thành lập:     01/01/0001
Mã số thuế :     4300715849
Người đại diện : Nguyễn Hữu Thế
Ngành nghề :   Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh
Lĩnh vực hoạt động :   Mua Bán Vàng
Mô tả :  
DOANH NGHIỆP CÙNG LĨNH VỰC