Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Hoàng Long


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Hoàng Long
Thông tin doanh nghiệp
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Hoàng Long
Tên tiếng anh:  
Tên viết tắt:  
Sản Xuất Buloong, Vít Phụ Trợ Ngành Gỗ
Địa chỉ:   248 A Phan Bội Châu, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định
Số điện thoại :   
Số đăng ký :     4101364346
Ngày thành lập:     01/01/0001
Mã số thuế :     4101364346
Người đại diện : Phạm Hoàng Long
Ngành nghề :   Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu
Lĩnh vực hoạt động :   Sản Xuất Buloong, Vít Phụ Trợ Ngành Gỗ
Mô tả :  
DOANH NGHIỆP CÙNG LĨNH VỰC