Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phúc Thành Đạt


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phúc Thành Đạt
Thông tin doanh nghiệp
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phúc Thành Đạt
Tên tiếng anh:  
Tên viết tắt:  
Gia Công Quả Cầu Gió
Địa chỉ:   Tổ 13 Phường Chánh Lộ, Phường Chánh Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Số điện thoại :    0967825544
Số đăng ký :     4300378375
Ngày thành lập:     01/01/0001
Mã số thuế :     4300378375
Người đại diện : Lê Thành Đạt
Ngành nghề :   Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu
Lĩnh vực hoạt động :   Gia Công Quả Cầu Gió
Mô tả :  
DOANH NGHIỆP CÙNG LĨNH VỰC