Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phong Đạt


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phong Đạt
Thông tin doanh nghiệp
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phong Đạt
Tên tiếng anh:  
Tên viết tắt:  
Sản Xuất Hạt Cao Su
Địa chỉ:   Phước Trung, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Số điện thoại :    02583710594
Số đăng ký :     4200591420
Ngày thành lập:     01/01/0001
Mã số thuế :     4200591420
Người đại diện : Nguyễn Hữu Quốc
Ngành nghề :   Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
Lĩnh vực hoạt động :   Sản Xuất Hạt Cao Su
Mô tả :  
DOANH NGHIỆP CÙNG LĨNH VỰC