Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dêt C&s


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dêt C&s
Thông tin doanh nghiệp
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dêt C&s
Tên tiếng anh:  
Tên viết tắt:  
Sản Xuất Hoàn Thiện Các Sản Phẩm Vải
Địa chỉ:   Lô E3, E4 Kcn Minh Hưng Hàn Quốc, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước
Số điện thoại :    06513645387
Số đăng ký :     3800721969
Ngày thành lập:     01/01/0001
Mã số thuế :     3800721969
Người đại diện : Uk Ju Kwon
Ngành nghề :   Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
Lĩnh vực hoạt động :   Sản Xuất Hoàn Thiện Các Sản Phẩm Vải
Mô tả :  
DOANH NGHIỆP CÙNG LĨNH VỰC