Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dầu Khí Vũng Rô


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dầu Khí Vũng Rô
Thông tin doanh nghiệp
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dầu Khí Vũng Rô
Tên tiếng anh:  
Tên viết tắt:  
Lọc Hóa Dầu
Địa chỉ:   Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa, Phường 9, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
Số điện thoại :    0573896787
Số đăng ký :     4400438821
Ngày thành lập:     01/01/0001
Mã số thuế :     4400438821
Người đại diện : Sharogra Dskiy Alexander
Ngành nghề :   Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế
Lĩnh vực hoạt động :   Lọc Hóa Dầu
Mô tả :  
DOANH NGHIỆP CÙNG LĨNH VỰC