Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1 Thành Viên Thanh Hà - Hoà Bình


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1 Thành Viên Thanh Hà - Hoà Bình
Thông tin doanh nghiệp
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1 Thành Viên Thanh Hà - Hoà Bình
Tên tiếng anh:  
Tên viết tắt:  
Trồng Trọt Chăn Nuôi Dịch Vụ Hỗn Hợp Chế Biến Sau Thu Hoạch
Địa chỉ:   Thành Công, Thị trấn Thanh Hà, Huyện Lạc Thủy, Tỉnh Hoà Bình
Số điện thoại :    02183873144
Số đăng ký :     5400164040
Ngày thành lập:     01/01/0001
Mã số thuế :     5400164040
Người đại diện : Nguyễn Quốc Mạnh
Ngành nghề :   Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
Lĩnh vực hoạt động :   Trồng Trọt Chăn Nuôi Dịch Vụ Hỗn Hợp Chế Biến Sau Thu Hoạch
Mô tả :  
DOANH NGHIỆP CÙNG LĨNH VỰC