Công Ty T N H H S X T M Dịch Vụ D & D


Công Ty T N H H S X T M Dịch Vụ D & D
Thông tin doanh nghiệp
Công Ty T N H H S X T M Dịch Vụ D & D
Tên tiếng anh:  
Tên viết tắt:  
Sản Xuất Bu Lon, ốc Vít Các Loại
Địa chỉ:   Tổ 10, Khu Vực 2, Phường Nhơn Bình, Thành phố Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định
Số điện thoại :   
Số đăng ký :     4101132909
Ngày thành lập:     01/01/0001
Mã số thuế :     4101132909
Người đại diện : Trần Quốc Vương
Ngành nghề :   Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu
Lĩnh vực hoạt động :   Sản Xuất Bu Lon, ốc Vít Các Loại
Mô tả :  
DOANH NGHIỆP CÙNG LĨNH VỰC