Công Ty T N H H Nhà Nước Một Thành Viên Nông Nghiệp Tô Hiệu


Công Ty T N H H  Nhà Nước Một Thành Viên Nông Nghiệp Tô Hiệu
Thông tin doanh nghiệp
Công Ty T N H H Nhà Nước Một Thành Viên Nông Nghiệp Tô Hiệu
Tên tiếng anh:  
Tên viết tắt:  
Trồng Ngô
Địa chỉ:   Tiểu Khu 19, Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La
Số điện thoại :    02123843096
Số đăng ký :     5500155096
Ngày thành lập:     01/01/0001
Mã số thuế :     5500155096
Người đại diện : Trịnh Văn Thịnh
Ngành nghề :   Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
Lĩnh vực hoạt động :   Trồng Ngô
Mô tả :  
DOANH NGHIỆP CÙNG LĨNH VỰC