CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH QUANG


CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH QUANG
Thông tin doanh nghiệp
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH QUANG
Tên tiếng anh:   THINH QUANG JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt:   THINH QUANG JSC
Địa chỉ:   Khu dân cư Hàm Ếch, PhườNg Cộng Hòa, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại :    0320. 3884035
Số đăng ký :     0800341337
Ngày thành lập:     17/09/2014
Mã số thuế :     0800341337
Người đại diện :
Ngành nghề :   Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
Lĩnh vực hoạt động :  
Mô tả :  
DOANH NGHIỆP CÙNG LĨNH VỰC