Tổng quan về Việt Nam Credit

VietnamCredit là tên viết tắt của Công ty Thông tin tín nhiệm và xếp hạng Doanh nghiệp Việt Nam. VietnamCredit là công ty đầu tiên chuyên cung cấp các báo cáo tín nhiệm về các doanh nghiệp Việt Nam. Sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hỗ trợ các Doanh nghiệp ra các quyết định để thực hiện các mục tiêu kinh doanh của mình.

 

VietnamCredit cung cấp các báo cáo tín nhiệm chi tiết bao gồm nhiều thông tin khác nhau về doanh nghiệp mà khách hang quan tâm. Chúng tôi cung cấp một hình ảnh đầy đủ về doanh nghiệp mà quý khách hàng dự định sẽ hợp tác hoặc/và có quan hệ làm việc. Các báo cáo của chúng tôi được thiết kế để giúp khách hàng đánh giá về tình hình hoạt động của DN nhằm hỗ trọ khách hàng ra các quyết định kinh doanh nhanh hơn và chính xác hơn.

 

VietnamCredit luôn luôn cung cấp các báo cáo đúng hạn. Thời gian là rất quan trọng đối với tất cả chúng ta, bởi vậy chúng tôi luôn luôn coi trọng việc cung cấp báo cáo đúng hạn. Khi chuẩn bị các báo cáo, chúng tôi xem xét giá trị cốt lõi của Doanh nghiệp và cố gắng tìm hiểu bản chất thật của kinh doanh là gì.

 

Báo cáo của VietnamCredit được cập nhật liên tục. Điều này cực kỳ quan trọng trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam, nơi nền kinh tế, chính trị xã hội đang trong quá trình chuyển đổi.

 

Chúng tôi luôn đến thăm Doanh nghiệp để tìm kiếm các thông tin mới và xác định các thông tin cũ trước khi làm báo cáo. Các chuyên gia về đánh giá tín nhiệm sẽ đưa ra các bình luận cuối cùng trong một cuộc họp đánh giá tín nhiệm mở rộng.