INDOCHINA TRAVEL ADVISOR COMPANY LIMITED

Search business

Business:
Business type:
Province:
 1. INDOCHINA TRAVEL ADVISOR COMPANY LIMITED

  Vietnamese Name: CÔNG TY TNHH CỐ VẤN DU LỊCH ĐÔNG DƯƠNG (TÊN CŨ: CÔNG TY TNHH DU LỊCH TẦM NHÌN ĐÔNG DƯƠNG)
  Abbreviation Name: INDO ADVISOR TRAVEL CO., LTD
  Address: Room 924, Viet Hung New Urban Area, Giang Bien Ward - Ha Noi City - Vietnam
  Registration Number: 0102042038
  Issued Date: 11/2/2009
  Activities: