HUNG DUONG AUTOMATION TECHNOLOGY EQUIPMENT COMPANY LIMITED

Search business

Business:
Business type:
Province:
 1. HUNG DUONG AUTOMATION TECHNOLOGY EQUIPMENT COMPANY LIMITED

  Vietnamese Name: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ KỸ THUẬT TỰ ÐỘNG HÙNG DƯƠNG
  Abbreviation Name: HUNG DUONG AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD
  Address: No 199, Mieu Binh Dong Street,Binh Hung Hoa A Ward - Ho Chi Minh City - Vietnam
  Registration Number: 0309956626
  Issued Date: 4/29/2010
  Tax Code: 0309956626