THANH LOC EXPRESS

Search business

Business:
Business type:
Province:
 1. THANH LOC EXPRESS

  Vietnamese Name: CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH THÀNH LỘC
  Abbreviation Name: THANH LOC EXPRESS SERVICE AND TRADING JOINT STOCK COMPANY
  Address: No. 41/17/588, Hang Kenh Ward - Hai Phong City - Vietnam
  Registration Number: 0203001365
  Issued Date: 3/29/2005