CHU LAI - TRUONG HAI SHIP CO., LTD

Search business

Business:
Business type:
Province:
 1. CHU LAI - TRUONG HAI SHIP CO., LTD

  Vietnamese Name: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI BIỂN CHU LAI - TRƯỜNG HẢI
  Abbreviation Name:
  Address: Chu Lai Economy Zone, Tam Hiep Commune - Quang Nam Province - Vietnam
  Phone Number: +844 510 3565327
  Registration Number: 4000408614
  Issued Date: 8/12/2009