TAN DAI DƯƠNG SERVICE AND TRADING IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED

Search business

Business:
Business type:
Province:
 1. TAN DAI DƯƠNG SERVICE AND TRADING IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED

  Vietnamese Name: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN ĐẠI DƯƠNG
  Abbreviation Name:
  Address: No 31, Alley 61/255, Linh Nam Street,Group 24, Vinh Hung Ward - Ha Noi City - Vietnam
  Registration Number: 0102038682
  Issued Date: 4/21/2009
  Activities: