BRG GROUP JOINT STOCK COMPANY

Search business

Business:
Business type:
Province:
 1. BRG GROUP JOINT STOCK COMPANY

  Vietnamese Name: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BRG (TÊN CŨ: CÔNG TY CỔ PHẦN BRG) "CẤP LẠI MÃ SỐ DN TỪ ĐKKD SỐ: 0103043176 DO PHÒNG ĐKKD SỐ 1 - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TP HÀ NỘI CẤP NGÀY 29/12/2009"
  Abbreviation Name: BRG GROUP., JSC
  Address: No 18, Ly Thuong kiet Street, Phan Chu Trinh Ward - Ha Noi City - Vietnam
  Registration Number: 0103043176
  Issued Date: 7/27/2010
  Tax Code: 0104395225
  Activities: