LAC VIET TRAVEL AND TRADING COMPANY LIMITED

Search business

Business:
Business type:
Province:
 1. LAC VIET TRAVEL AND TRADING COMPANY LIMITED

  Vietnamese Name: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LẠC VIỆT "CẤP LẠI MÃ SỐ DN TỪ ĐKKD SỐ: 0102032298 DO PHÒNG ĐKKD - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TP HÀ NỘI CẤP NGÀY 16/10/2007"
  Abbreviation Name: LAVIE - TTC CO., LTD
  Address: No. 11, Lane 1, Phuc Tan Street, Phuc Tan Ward - Ha Noi City - Vietnam
  Registration Number: 0102032298
  Issued Date: 3/11/2010
  Tax Code: 0102394508
  Activities: