Lac Viet Trading - Advertising - Travel Joint Stock Company

Search business

Business:
Business type:
Province:
 1. Lac Viet Trading - Advertising - Travel Joint Stock Company

  Vietnamese Name: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - QUẢNG CÁO - DU LỊCH LẠC VIỆT (TÊN CŨ: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THIẾT KẾ TẠO MẪU DU LỊCH LỮ HÀNH LẠC VIỆT)
  Abbreviation Name: Lac Viet Corp
  Address: No. 14 Bis, Dang Van Ngu Street, Ward 10 - Ho Chi Minh City - Vietnam
  Phone Number: +84 8 38462377
  Registration Number: 4103008075
  Issued Date: 10/10/2007
  Activities: