VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ DẦU KHÍ Q&A

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ DẦU KHÍ Q&A

Địa chỉ: Số 53, đường Nguễn Sỹ Sách - Vinh - Nghe An Province - Vietnam
Số điện thoại: +84 38 3595960
Số đăng ký: 2722000038
Ngày thành lập: 08/02/2007
Người đại diện: Nguyễn Quốc Nghĩa

NGÀNH NGHỀ CHÍNH