NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH VĨNH PHÚC

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH VĨNH PHÚC

Địa chỉ: Số nhà 01, Đường Mê Linh, Phường Liên Bảo - Vĩnh Yên - Vinh Phuc Province - Vietnam
Số điện thoại: +84 211 3720138
Số đăng ký: 0100233583-010
Ngày thành lập: 14/09/2005
Người đại diện: Nguyễn Hữu Toản

NGÀNH NGHỀ CHÍNH

Hoạt động:

 Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của mọi tổ chức thuôc các thành phần kinh tế và dân cư dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn đồng Việt Nam; Tiếp nhận vốn uỷ thác đầu tư và phát triển các tổ chức trong nước; Vay vốn của ngân hàng Chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá trị; Hùn vốn, liên doanh và mua cổ phần theo pháp luật hiện hành; Làm dịch vụ thanh toán giữa khách hàng; Thực hiện kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc và thanh toán quốc tế, huy động các laọi vốn từ nư