NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH KIÊN GIANG

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH KIÊN GIANG

Địa chỉ: Số 281, đường Nguyễn Trung Trực, Phường Vĩnh Lạc - Rạch Giá - Kien Giang Province - Vietnam
Số điện thoại: +84 77 3876543
Số đăng ký: 56.13.001060
Ngày thành lập: 15/05/2008
Người đại diện: NGUYỄN VĂN BÌNH

NGÀNH NGHỀ CHÍNH

Hoạt động:

 Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của mọi tổ chức thuộc các thành phần kinh tế và dân cư dưới hình thức tiền gởi có kỳ hạn, không kỳ hạn bằng đồng Việt Nam. Tiếp nhận vốn uỷ thác đầu tư và phát triển của các tổ chức trong nước. Vay vốn của Ngân hàng Nhà nước và của các tổ chức tín dụng khác.  Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân theo tính chất và khả năng nguốn vốn.  Chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá. Hùn vốn, liên doanh và mua cổ phần theo pháp luật hiện hành. Làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng.  hiện kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc và thanh toán quốc tế, huy động các loại vốn nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong quan hệ với nước ngoài khi được ngân hành Nhà nước cho phép . (Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các điều kiện theo quy định của pháp luật trước khi hoạt động kinh doanh).