DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH CHÂU

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH CHÂU

Địa chỉ: Tổ 4, ấp Thiên Tuế, Xã Lại Sơn - Kiên Hải - Kien Giang Province - Vietnam
Số điện thoại: +84 773830624
Số đăng ký: 56.01.001815
Ngày thành lập: 15/05/2006
Người đại diện: TRƯƠNG MINH THÀNH

NGÀNH NGHỀ CHÍNH

Hoạt động:

 Xây dựng công trình dân dụng  Xây dựng công trình công nghiệp  Xây dựng công trình giao thông: cầu, đường, cống, …  Xây dựng công trình thủy lợi  San lấp mặt bằng, làm đường giao thông nội bộ trong mặt bằng xây dựng  Khai thác đá xây dựng  Mua bán vật liệu xây dựng  Lắp đặt ống cấp nước, thoát nước, bơm nước  Vận tải ven biển (tàu thủy, ca nô, xà lan, xuồng máy, thuyền bườm, thuyền chèo tay)