DNTN LAM ANH

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

DNTN LAM ANH

Địa chỉ: Tiểu khu 2, Thị Trấn Hoàn Lão - Bố Trạch - Quang Binh Province - Vietnam
Số điện thoại: +84 (52) 3506061
Số đăng ký: 2901000656
Ngày thành lập: 19/05/2008
Người đại diện: Lê Đình Lam

NGÀNH NGHỀ CHÍNH

Hoạt động:

 Sản xuất, kinh doanh khăn ăn, khăn lau mặt Sản xuất, kinh doanh giấy vệ sinh Vận tải hàng hóa bằng oto