CÔNG TY TNHH VĨNH PHÚC

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

CÔNG TY TNHH VĨNH PHÚC

Tên tiếng anh: VINH PHUC COMPANY LIMITED
Tên viết tắt: VP CO.,LTD
Địa chỉ: Nhà ông Thiện, xóm Nam Sơn - Nam Đàn - Nghe An Province - Vietnam
Số điện thoại: +84 38 3822501
Số đăng ký: 2702000413
Ngày thành lập: 21/08/2002
Người đại diện: Lê Quang Phúc

NGÀNH NGHỀ CHÍNH

Hoạt động:

 Sản xuất, mua, bán hàng vật liệu xây dựng; Vận tải hàng hoá đường bộ; Xây dựng công trình dân dụng, giao thông (cầu, đường,...), thuỷ lợi (hồ, đập, kênh, mương,...).