Công ty TNHH Trung Nguyên

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

Công ty TNHH Trung Nguyên

Địa chỉ: 198 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, - Ho Chi Minh City - Vietnam
Số điện thoại: 22179601, 22179602, 38340945
Số Fax: 62676164
Email: vien763229@yahoo.com.vn; trungnguyengift@hcm.fpt.vn
Website: www.lighter-pen.com

NGÀNH NGHỀ CHÍNH