CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN YẾN SÀO KHÁNH HÒA - CHI NHÁNH HÀ NỘI (TÊN CŨ: CÔNG TY YẾN SÀO KHÁNH HOÀ - CHI NHÁNH BA ĐÌNH) "CẤP LẠI MÃ SỐ DN TỪ ĐKKD SỐ: 0116000820 DO PHÒNG ĐKKD - SỞ KẾ HOẠCH V

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN YẾN SÀO KHÁNH HÒA - CHI NHÁNH HÀ NỘI (TÊN CŨ: CÔNG TY YẾN SÀO KHÁNH HOÀ - CHI NHÁNH BA ĐÌNH) "CẤP LẠI MÃ SỐ DN TỪ ĐKKD SỐ: 0116000820 DO PHÒNG ĐKKD - SỞ KẾ HOẠCH V

Địa chỉ: Số 237 Kim Mã, phường Kim Mã - Ba Đình - Ha Noi City - Vietnam
Số điện thoại: +844 37262097
Số Fax: +844 37262098
Số đăng ký: 0116000820
Ngày thành lập: 14/07/2010
Mã số thuế: 4200338918-006
Người đại diện: NGUYỄN ANH HÙNG

NGÀNH NGHỀ CHÍNH