CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH

Địa chỉ: Số 52/93 đường Quang Trung - Nam Định - Nam Dinh Province - Vietnam
Số điện thoại: +84 350 3848141
Số đăng ký: 0704000082
Ngày thành lập: 28/12/2007
Người đại diện: UBND tỉnh Nam Định

NGÀNH NGHỀ CHÍNH

Hoạt động:

 Quản lý, thu gom và xử lý rác thải môi trường đô thị Nam Định.