CÔNG TY TNHH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN HOÀNG SƠN

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN HOÀNG SƠN

Địa chỉ: Nhà ông Khang, xóm Quang Thịnh, xã Châu Quang - Quỳ Hợp - Nghe An Province - Vietnam
Số điện thoại: +84 38 3883795
Số đăng ký: 2702000967
Ngày thành lập: 01/01/2009
Người đại diện: Hồ Tiến Khang

NGÀNH NGHỀ CHÍNH

Hoạt động:

 Khai thác, chế biến, mua bán khoáng sản (đá xây dựng, đá ốp lát, quặng thiếc,...); Mua bán vật liệu xây dựng; Cho thuê máy công nghiệp.