CÔNG TY TNHH GIẦY HỒNG PHÚC (DN HÀ TÂY 0302001767)

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

CÔNG TY TNHH GIẦY HỒNG PHÚC (DN HÀ TÂY 0302001767)

Địa chỉ: Xã Biên Giang - Hà Đông - Ha Noi City - Vietnam
Số đăng ký: 0102040422
Ngày thành lập: 29/09/2009
Người đại diện: TRẦN QUANG PHÚ

NGÀNH NGHỀ CHÍNH