CÔNG TY TNHH ASEM VIỆT NAM

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

CÔNG TY TNHH ASEM VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 37, đường Duy Tân, phường Hưng Phúc - Vinh - Nghe An Province - Vietnam
Số điện thoại: +84 38 3842963
Số đăng ký: 2702001750
Ngày thành lập: 01/01/2009
Người đại diện: Trần Vĩnh Quý

NGÀNH NGHỀ CHÍNH

Hoạt động:

 Dịch vụ tư vấn về quản lý kinh doanh, quản lý nhân sự, lập kế hoạch tài chính ngân sách, tưư vấn tiếp thị; Dịch vụ dịch thuật, phiên dịch; Tư vấn du học và tổ chứuc hội thảo du học; Dạy nghề ngắn hạn (dưới 1năm); Hoạt động biểu diễn nghệ thuật; Đào tạo ngoại ngữ.