CÔNG TY THHH MỘT THÀNH VIÊN TRƯỜNG HẢI

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

CÔNG TY THHH MỘT THÀNH VIÊN TRƯỜNG HẢI

Địa chỉ: Nhà ông Phạm Đức Toàn, đường Trương Văn Lĩnh, xóm 23, Nghi Phú - Nghe An Province - Vietnam
Số đăng ký: 2704000053
Ngày thành lập: 10/07/2007
Người đại diện: Nguyễn Văn Hải

NGÀNH NGHỀ CHÍNH

Hoạt động:

 Xây dựng các công trình dân dụng; Trang trí nội thất, kinh doanh nguyên vật liệu xây dựng.