CÔNG TY ĐIỆN LỰC TỪ LIÊM (TÊN CŨ: ĐIỆN LỰC TỪ LIÊM) “CẤP LẠI MÃ SỐ DN TỪ ĐKKD SỐ:313902, DO PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH - SỞ KẾ HOẠCH VÀ- ĐẦU TƯ HÀ NỘI CẤP NGÀY 28/11/2000”

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TỪ LIÊM (TÊN CŨ: ĐIỆN LỰC TỪ LIÊM) “CẤP LẠI MÃ SỐ DN TỪ ĐKKD SỐ:313902, DO PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH - SỞ KẾ HOẠCH VÀ- ĐẦU TƯ HÀ NỘI CẤP NGÀY 28/11/2000”

Tên tiếng anh: /
Tên viết tắt: /
Địa chỉ: Km số 7, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng - Cầu Giấy - Ha Noi City - Vietnam
Số điện thoại: +844 37643019
Số Fax: +844 37643017
Email: /
Số đăng ký: 313902
Ngày thành lập: 22/07/2010
Mã số thuế: 0100101114-042
Người đại diện: NGUYỄN VĂN TIẾN

NGÀNH NGHỀ CHÍNH