CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN (TÊN CŨ: ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN)

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN (TÊN CŨ: ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN)

Địa chỉ: Xã Tô Hiệu - Thường Tín - Ha Noi City - Vietnam
Số điện thoại: +844 23218001
Số Fax: +844 33751919
Số đăng ký: 0116001081
Ngày thành lập: 02/07/2010
Mã số thuế: 0100101114-033
Người đại diện: ĐẶNG QUANG THẮNG

NGÀNH NGHỀ CHÍNH