CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐAN PHƯỢNG - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI(TÊN CŨ:CHI NHÁNH ĐIỆN ĐAN PHƯỢNG - CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI)

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐAN PHƯỢNG - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI(TÊN CŨ:CHI NHÁNH ĐIỆN ĐAN PHƯỢNG - CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI)

Địa chỉ: Số 93 phố Tây Sơn,Thị Trấn Phùng - Đan Phượng - Ha Noi City - Vietnam
Số điện thoại: +844 23213201
Số Fax: +844 33885115
Số đăng ký: 0116001069
Ngày thành lập: 02/07/2010
Mã số thuế: 0100101114-034
Người đại diện: NGUYỄN QUANG VIỆT

NGÀNH NGHỀ CHÍNH