CÔNG TY CP TƯ VẤN NÔNG LÂM NGHIÊPH MIỀN TRUNG

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

CÔNG TY CP TƯ VẤN NÔNG LÂM NGHIÊPH MIỀN TRUNG

Địa chỉ: Đường Ngô Thị Nhậm - Nghe An Province - Vietnam
Email: ctytvmt@gmail.com
Số đăng ký: 2901043122
Ngày thành lập: 09/03/2009
Người đại diện: Phan Thị An Sa

NGÀNH NGHỀ CHÍNH

Hoạt động:

 Nghiên cứư khoa học phục vụ cho việc sử dụng có hiệu quả và bền vững tài nguyên nông- lâm nghiệp và tư nhiên; Dịch vụ tư vấn về quy hoạch, thiết kế sản xuất trong ngành nông- lâm nghiệp, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, đánh giá phân hạng thích nghi đất đai (không bao gồm tư vấn quy hoạch và thiết kế các công trình xây dựng); Lập quản lý và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đến nhóm B; Dịch vụ đào tạo, huấn luyện năng lực, kỹ năng thực hành và chuyển giao công nghệ khoa học, kỹ thuật trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp;Nghiên cứu và phát triển ở các lĩnh vực chuyên môn ứng dụng trong ngành nông, lâm nghiệp, công nghệ thông tin; Dịch vụ xây dựng và in ấn các loại tài liệu, bản đồ, biểu báo; Trồng rừng; Mua bán các thiết bị đô đạc, chuyển giao các sản phẩm phần mềm, công nghệ đo đạc và bản đồ.