CÔNG TY CP PRIME ĐẠI QUANG

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

CÔNG TY CP PRIME ĐẠI QUANG

Tên tiếng anh: PRIME ÐAI QUANG JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: PRIME DAI QUANG
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Đại Quang, Xã Đại Quang - Đại Lộc - Quang Nam Province - Vietnam
Số điện thoại: +84913.905660
Số đăng ký: 3303070334
Ngày thành lập: 17/12/2007
Người đại diện: Nguyễn Văn Ban

NGÀNH NGHỀ CHÍNH

Hoạt động:

 Sản xuất vật liệu xây dựng  Sản xuất sản phẩm gốm sứ  Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh  Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh  Vận tải hàng  Bán lẻ vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng trong các trung tâm thương mại, siêu thị  Sản xuất giấy và bao bì  Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức du lịch  Dịch vụ lưu trú ngắn ngày