CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG SÔNG LAM

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG SÔNG LAM

Địa chỉ: Xóm 3, xã Đỉnh Sơn - Anh Sơn - Nghe An Province - Vietnam
Số điện thoại: +84 38 877173
Số đăng ký: 2703000943
Ngày thành lập: 28/06/2006
Người đại diện: Phan Đình Đức

NGÀNH NGHỀ CHÍNH

Hoạt động:

 Sản xuất, mua bán đường kính, cồn thực phẩm, phân bón các loại.