CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH THĂNG LONG " CHUYỂN ĐỔI CPH TỪ TRUNG TÂM TƯ VẤN GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH TRỰC THUỘC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THĂNG LONG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1413/QĐ-

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH THĂNG LONG " CHUYỂN ĐỔI CPH TỪ TRUNG TÂM TƯ VẤN GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH TRỰC THUỘC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THĂNG LONG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1413/QĐ-

Tên tiếng anh: THANG LONG CONSULTANCY SUPERVISING CONSTRUCTION PROJECT QUANLITY JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: THANG LONG SCQ
Địa chỉ: Số 33, phố Dịch Vọng, phường Dịch Vọng - Cầu Giấy - Ha Noi City - Vietnam
Số điện thoại: 84-4-3833 0026
Số Fax: 84-4-3833 6018
Email: tvgs@vnn.vn
Số đăng ký: 0103043511
Ngày thành lập: 18/01/2010
Người đại diện: NGUYỄN DUY ANH

NGÀNH NGHỀ CHÍNH