CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HOUSING (TÊN CŨ: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ BÁO CHÍ VIỆT NAM)

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG HOUSING (TÊN CŨ: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ BÁO CHÍ VIỆT NAM)

Tên tiếng anh: HOUSING MEDIA JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: Thị trấn Quốc Oai - Quốc Oai - Ha Noi City - Vietnam
Số điện thoại: +84 (4) 35665087
Số Fax: +84 (4) 35665087
Số đăng ký: 0103024349
Ngày thành lập: 02/11/2009
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THANH DUYÊN

NGÀNH NGHỀ CHÍNH