CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN HÙNG VƯƠNG-KIÊN GIANG

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN HÙNG VƯƠNG-KIÊN GIANG

Tên tiếng anh: HUNGVUONG-KIENGIANG SEAFOOD CORPORATION
Tên viết tắt: HUNG VUONG-KG CORP
Địa chỉ: Số 56, ấp Hòa Thuận, Xã Vĩnh Hòa Hiệp - Châu Thành - Kien Giang Province - Vietnam
Số điện thoại: +84 (77) 3620620
Số đăng ký: 56.03.000110
Ngày thành lập: 21/11/2007
Người đại diện: TRẦN QUỐC KHÁNH

NGÀNH NGHỀ CHÍNH

Hoạt động:

 Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản Bán buôn thủy sản