CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN VÀ PHÁT HÀNH BÁO CHÍ QUỐC GIA "CHUYỂN ĐỔI TỪ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI A.D.C.O.M, CÓ GCN ĐKKD SỐ 0102020447, DO PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI CẤP NGÀY

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN VÀ PHÁT HÀNH BÁO CHÍ QUỐC GIA "CHUYỂN ĐỔI TỪ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI A.D.C.O.M, CÓ GCN ĐKKD SỐ 0102020447, DO PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI CẤP NGÀY

Tên tiếng anh: NATIONAL NEWSPAPER ISSUE AND INFORMATION JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: Số 9, ngõ 31, phố Yên Hòa, phường Yên Hoà - Cầu Giấy - Ha Noi City - Vietnam
Số đăng ký: 0103044113
Ngày thành lập: 30/03/2010
Mã số thuế: 0101658532
Người đại diện: VIẾT ANH ĐỨC

NGÀNH NGHỀ CHÍNH